image
icon

Arbetsplats som tjänst


Likt den industriella revolutionen har de senaste årens digitalisering förändrat vårt samhälle. Internet, sociala media och mobila tjänster vävs in i vår vardag och i vårt arbetsliv. Möjligheterna är många men det ställer också högre krav på våra IT-lösningar.

Säkerhet och tillgänglighet är idag helt i fokus och det är med dessa grundstommar vi skapat och byggt vår arbetsplats som tjänst.

Arbetsplats som tjänst innebär att vi centralt hanterar er klientplattform. Detta ger att varje användare har en säker och stabil dator där vi proaktivt minimerar incidenter och kontinuerligt håller mjukvaran uppdaterade. För era användare innebär det färre avbrott genom löpande automatiserat underhåll som minimalt påverkar det dagliga arbetet. Tjänsten bidrar därmed starkt till en effektiv och IT-säker arbetsplats.

Följande tjänster är paketerade och ingår i arbetsplats som tjänst:

  • Vi sköter uppdateringar av Windows, virusskydd och 3:e partsapplikationer, med minsta möjliga avbrott för användaren
  • Vid behov kan Helpdesk ansluta och felsöka datorn utan att användaren behöver vara närvarande
  • Virusskydd & krypterad hårddisk
  • Inventering och rapport av mjukvara och hårdvara
  • Övervakning och larmhantering
  • Halvårsrapport med prestanda- och hälsostatus över klientplattform


Tillval:

  • Hyr även dator med utbytesservice
  • Köp din dator


Ta gärna kontakt om du är nyfiken på att höra mer om arbetsplats som tjänst.