image
icon

Pyramid Cloud


Pyramid som molntjänst

Oavsett om du väljer att köpa eller att hyra ditt pyramidsystem har du möjlighet att välja vår molntjänst Pyramid Cloud. Med denna tjänst erbjuder vi en komplett driftplattform där vi ansvarar för att systemet är tillgängligt och uppdaterat enligt en upprättad överenskommen driftsplan.

Pyramid Cloud

Rationell IT erbjuder en molntjänst där vi från, vårt egna datacenter producerar Pyramid till respektive användare. Det behövs inte någon egen driftutrustning som servrar, backup, etc. utan allt hanteras från den centrala driftplattformen. Lösningen är dynamisk och enkel att budgetera då man betalar en avgift månadsvis, baserat på valda tjänster och antalet användare.

IT-miljön i datacentret är byggd med redundans, dvs. många funktioner är dubblerade. Som reservkraft finns både batterier och ett dieselaggregat som startar automatisk vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. Skalskydd med loggning och inpasseringskontroll, fuktsensor, dubblerad kyla och brandsläckning är självklara säkerhetsarrangemang.

Fokusera på er kärnverksamhet och lämna IT-drift och ansvar för Pyramids plattform till Rationell IT.

Vår tjänst:

  • Anpassad för affärssystem Pyramid
  • Hög säkerhet och tillgänglighet i vår driftshall
  • Support, underhåll och säkerhet ingår
  • Fast pris per användare
  • Nå ditt system från mobil, padda och dator
  • Slip ansvar och ägande av egen IT-miljö


Office 365

Pyramid Cloud kan med fördel integreras med de publika molntjänsten Microsoft 365 och Office 365


Ta gärna kontakt med oss för att diskutera lösningar för Pyramid i molnet.


Pyramid Girl No Icon2