image

Pyramid Affärssystem

Pyramid computer

Pyramid Affärssystem – affärssystemet som växer med din verksamhet

Pyramid är ett modernt affärssystem för små och medelstora företag och har en mycket bred och flexibel funktionalitet. Där du tidigare kanske haft olika system för olika funktioner får du en integrerad helhet i Pyramid. Tänk framåt i tiden, inte bara vad som behövs kortsiktigt.
Pyramid Affärssystem Moduler

Utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål

Pyramid affärssystem är ett komplett affärssystem med ett modernt gränssnitt som är enkelt att förstå och använda, samtidigt som det är avancerat och flexibelt med stora anpassnings- och integrationsmöjligheter. Pyramid är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel.

Modernt och lätt att anpassa

Pyramid Business Studio 4, den nya generationens Pyramid, med ett nytt modernt gränssnitt som är möjligt att köra både via Windows, surfplatta, webbläsare, PDA eller smartphone.

Det är utvecklat för att passa många olika branschers behov och önskemål. Huvudmodulerna innehåller kraftfulla funktioner som är grundläggande för de flesta företag medan tillvalsmodulerna riktar sig mot speciella målgrupper med specifika behov. Du kan enkelt anpassa Pyramid efter era unika behov genom att förändra befintliga rutiner, bygga nya tabeller, index och/eller
programdialoger.

Ladda hem produktblad – PYRAMID Affärsystem

"RationellIT har hjälpt oss skapa effektiva flöden med affärssytemet Pyramid, vilket nu sparar oss mycket pengar!” Maria Elken Person , Ekonomi- och HR-chef Göta Kanalbolag

Är du intresserad & vill veta mer?

Hör av dig så får du prata med en av våra experter! Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion.

Linköping 013-465 53 70
Norrköping 011-10 25 65
Motala 0141-21 20 60

info@rationellit.se

Affärssystem på ett enkelt och rationellt sätt

Vi har lång erfarenhet av att implementera och förädla Pyramid och kan därför erbjuda er stora möjligheter att anpassa systemet efter just era behov. Vi integrerar gärna Pyramid med dina andra IT-system – allt för att du ska få ett bra flöde och kontroll på helheten.

Oberoende av bransch hjälper vi dig till en smidig digital vardag. Vi hjälper dig att skapa genvägar till de rutiner du behöver. Lättanvänt, enkelt och rationellt!

Med våra smarta sök- och informationsrutiner skapar du själv egna vyer för de poster och den information du vill se.

  • Vi skräddarsyr för din verksamhet
  • Helhetsansvar för lösning och integration
  • Modulärt innebär successiv utveckling
  • Proaktivitet, support och stöd

Pyramids Moduler

Pyramids basmoduler innehåller de basfunktioner som de flesta företag behöver. De är navet i Pyramid och har stort genomslag i hela affärssystemet. Utöver våra basmoduler finns en uppsjö Pyramid Moduler som ni kan koppla på er Pyramidlösning.

Redovisning

Spara tid med Pyramid Redovisning och gör redovisningen enkel och arbetsbesparande. Med effektiva sökverktyg tar du snabbt fram den information som önskas för din verksamhet!.

Fakturering

Med Pyramid Fakturering kan du fakturera hur du vill och när du vill. Samlingsfakturera, fakturera i förskott (aconto), fakturera en och en eller kontraktsfakturera periodiskt. Din verksamhet och dina kunder bestämmer hur

Leverantörskontra

Med Pyramid Leverantörskontra har du tillgång till många funktioner som förenklar ditt arbete och gör det mindre tidskrävande.

Projekt

Företag som hanterar egentillverkat material, inköpta varor, tjänster och debiterbar tid behöver en bra projekthantering. Nyckeln till ett lönsamt projekt är att veta hur det går. Med Pyramid Projekt har du full kontroll hela vägen!

Order/ Lager/ Inköp

Har du behov av ett heltäckande orderflöde som både ska vara funktionsrikt men samtidigt kunna erbjuda enkla flöden? Då är Pyramids basmodul Order/Lager/Inköp helt rätt för dig.

Materialplanering

Materialplanering är grunden för att hantera tillverkningsorder och strukturer bestående av material, halvfabrikat och operationer. Tillverkningsordrar kan med automatik skapas från kundorder, behovsanalys eller av andra tillverkningsorder. Produkter kan priskalkyleras och förkalkylen kan enkelt jämföras med efterkalkylen och uppdateras.

CRM/Säljstöd

Har du behov av ett heltäckande verksamhetsstöd som kopplar samman alla delar i din verksamhet. Då är Pyramids CRM helt rätt för dig.

Pyramid tilläggsmoduler

Med hela 47 olika moduler kan Pyramid Business Studio utökas allt eftersom behovet och verksamheten växer. Utifrån varje företags behov kombineras moduler till ett flexibelt och användarvänligt system. Läs mer om alla modulerna här >

Pyramids Branscher

Du kan enkelt anpassa Pyramid efter ditt företags och din branschs specifika behov.

Butik & Affärskedjor

Pyramid för Butik & Affärskedjor är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Entreprenad

Får dina projektledare rätt information? Pyramid för Entreprenadföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda projekten. Med Pyramids centraler och studior får du aktuell projektinformation och projektstyrningen blir både enkel och rolig! Förändra vad som ska presenteras i projektcentralen så att den passar just dina behov. Pyramids flexibilitet - din frihet!

Handel

Pyramid för Handelsföretag ger användarna möjlighet att själv bestämma. Förändra dialoger så att de passar för dina behov. Påverka dina rapporter med hjälp av den inbyggda rapport-generatorn. Sök, analysera, behandla och dela information smidigt och enkelt. Pyramids flexibilitet - din frihet!

Tillverkning

Pyramid MPS för tillverkande företag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.

Tjänster

Får projektledarna rätt information? Pyramid för Tjänsteföretag ger projektledarna de verktyg de behöver för att kunna leda och styra projekt. Med Pyramids centraler och studior får du alltid aktuell projektinfo och projektstyrningen blir både enkel och översiktlig. Anpassa själv enkelt vad som ska presenteras i projektcentralen för att passa just dina behov.

Service

Pyramid för Service och underhållsföretag är en helintegrerad lösning som är anpassningsbar efter dina behov. Systemet är utvecklat i nära samarbete med användarna och är därför till för dig.