image

Navet Verksamhetssystem

Navet screen gfx

Navet - en kraftfull systemlösning som löser digitala knutar

Navet är ett verksamhetssystem för små och medelstora företag. Med Navet minimeras behovet av många separata system och verktyg. Vi skräddarsyr Navet efter dina behov för att skapa effektivare arbetsprocesser.

Optimera dina arbetsprocesser

De flesta företag har ett affärssystem, men också många fristående applikationer och verktyg för att lösa "allt det andra". Navet minimerar antalet separata applikationer och verktyg för effektivare arbetsprocesser. Vi kan med Navet erbjuda riktigt smarta lösningar och knyta samman olika system eller till och med skapa helt nya funktioner till dina befintliga system.

Måla inte in dig i ett hörn

Navet är en modern och komplett systemlösning som innehåller CRM, dokumenthantering, ärende-/aktivietetshantering, tidrapportering, planering, ledningssystem, business intelligence med mera. Systemet kan växa i takt med din verksamhet. Du använder de moduler och funktioner du behöver och kombinerar dem med dina befintliga system för en riktigt smart och enkel lösning.

Hör av dig till våra experter för en förutsättningslös diskussion om hur vi skulle kunna integrera Navet i din verksamhet för att rationalisera och effektivisera din vardag.

Ladda hem produktblad Navet



Denna lösning kan spara mycket tid i form av minskat dubbelarbete. All information på ett ställe, precis där den ska vara.


Är du intresserad & vill veta mer?

Linköping 013-465 53 70
Norrköping 011-10 25 65
Motala 0141-21 20 60

info@rationellit.se

Vi kan optimera dina arbetsprocesser för en smart digital vardag


Vi börjar med att kartlägga dina digitala behov och skapar oss en helhetsbild av hur vi kan samla och integrera verksamhetens arbetsprocesser och system.

Därefter anpassar vi vår plattform Navet till en systemlösning som passar just din verksamhet. Dessutom med möjlighet att integrera med andra system, helt eller delvis. Navet blir utgångspunkten för ditt arbete och det kugghjul som får systemen att samverka.

  • Vi anpassar Navet för att förbättra dina arbetsprocesser
  • Vi samlar och integrerar verksamhetens system
  • Du får en lösning som är både rationell och effektiv

Upplev styrkan i Navet

Hela syftet med Navet är att optimera och effektivisera dina arbetsprocesser. Ett komplett verksamhetssystem med flexibla modullösningar som dessutom kan integreras med andra system. Ett ställe där allt utgår ifrån. Otroligt smidigt och lättjobbat. Vi kan till och med skapa ny funktionalitet till dina befintliga system.


Navet CRM

CRM

Navet CRM är ett verktyg för hantering av både befintliga och presumtiva kunder. På ett tydligt sätt synliggörs företagets pågående affärer och var de befinner sig i processen. Den inbyggda dokument- och filhanteringen skapar ordning och reda.

Visa mer...

Navet Ärendehantering

ÄRENDEHANTERING

Ärendehantering passar för alla och skulle lika gärna kunna benämnas som order-, aktivitetshantering eller liknande. Det kan röra sig om support, underhåll eller andra typer av uppdrag där det behövs lite mer information rörande uppdraget.

Visa mer...

Navet Dokumenthantering

DOKUMENTHANTERING

Det traditionella sättet att hantera dokument och filer är att använda en utforskare i en platt trädstruktur. Navets kraftfulla dokumenthantering erbjuder utöver detta ett antal smarta funktioner såsom fritextsökning, koppling till ärende/projekt och kund.

Visa mer...

PROJEKTPLANERING

Planering är en viktig del men kan vara svårt beroende på hur verksamheten ser ut. I vissa fall är det få stora uppdrag med flera personer inblandade. I andra fall finns behov att kunna planera många uppdrag på varje individ.

Visa mer...

TIDRAPPORTERING

Att få in tidrapporter och annan information om pågående arbeten kan vara helt avgörande för om man lyckas eller inte. Ju snabbare informationen kommer in, desto bättre. Med mobil rapportering kan tider och åtgärder registreras direkt ute på fältet.

Visa mer...

BI – BUSINESS INTELLIGENCE

Med Navet BI kan vi hämta data från olika system, sammanställa dem och presentera dem på sätt som gör dem lätta tolka och analysera. Därmed slipper du lägga en massa tid på manuella sammanställningar, du vet att dina data är kvalitetssäkrade och med hjälp av dem kan du fatta välgrundade beslut.

Visa mer...

INTRANÄT

På Navets intranät kan medarbetarna hitta aktuell information om nyheter, ledningsdokument, statistik och annat som du vill nå ut med.

Visa mer...

LEDNINGSSYSTEM

I ledningssystemet beskrivs hur organisationen styr sin verksamhet. Ledningssystemet stödjer arbetet med att leda, planera, kontrollera, följa upp och utvärdera verksamheten.

Visa mer...

HEMSIDA & KUNDPORTAL

I Navet kan företagets hemsida skapas och administreras på ett användarvänligt och smidigt sätt. Hemsidan kan med fördel kompletteras med en kundportal för delning av information med kunder på ett säkert sätt istället för att skicka e-post. Ett bra GDPR initiativ.

Visa mer...

MOBIL RAPPORTERING

Som företagare är det viktigt att ha kontroll över sin verksamhet. Att få in tidrapporter och annan information om pågående arbeten kan vara helt avgörande för att lyckas eller inte. Ju snabbare informationen kommer in, desto bättre.

Visa mer...