image
icon

Rationell IT VA


Paketerad molntjänst

Rationell IT erbjuder en paketerad molntjänst med stabilitet och säkerhet i fokus. Från vårt eget datacenter producerar vi en virtuell arbetsplats till respektive användare. På fjärrskrivbordet finns överenskomna inställningar och de applikationer som önskas. Det behövs inte någon egen driftutrustning som servrar, licenser, backup, etc. utan allt hanteras från den centrala molnplattformen. Lösningen är dynamisk och enkel att budgetera då man betalar en avgift månadsvis, baserat på valda tjänster och antalet användare.


Office 365

VA kan med fördel integreras med de publika molntjänsterna Microsoft 365 och Office 365.


Vår tjänst:

  • Komplett molntjänst till en överenskommen månadskostnad.
  • Hög säkerhet och tillgänglighet i vår driftshall
  • Support, underhåll och säkerhet ingår
  • Fast pris per användare
  • Nå ditt system från mobil, padda och dator
  • Slipp ansvar och ägande av egen IT-miljö


Med denna lösning kan Ni fokusera på er kärnverksamhet och lämna mycket av ansvaret till Rationell IT.


Ta gärna kontakt med oss för att diskutera lösningar runt Rationell IT VA och andra molntjänster.