image
icon

Ledningssystem

Vår lösning för ledningsdokument i molnet eller lokalt

Ledningssystemet ska vara lättillgängligt för att det ska användas i det dagliga arbetet i stället för att vara ett udda system för ett fåtal utvalda. Publicera uppdaterade och nya dokument på intranätet. Underlätta processen för nya versioner av dokument och säkerställ att viktiga instruktioner blir lästa av dem det berör.

Vår lösning erbjuder:

  • Versionshantering
  • Stöd för revideringsprocess
  • Smarta sökfunktioner
  • Publicering på intranätet


Tag gärna kontakt om du funderar på en enkel och funktionsrik hantering av dina ledningsdokument. Vi berättar gärna mer.