image
icon

Intranät

Rationell IT Intranät
- Intern Informationsspridning har aldrig varit enklare.

Genom att använda vår lösning Navet Intranät för informationsspridning och kunskapsbildning skapar företaget en gemensam samlingsplats för information av olika slag. Genom olika nyhetskanaler får dina medarbetare snabb information när de behöver det. Att publicera personalhandbok, blanketter, arbetsbeskrivningar, riktlinjer, policys, protokoll och ordböcker löser du enkelt.


Vår lösning erbjuder:

  • Gemensam samlingsplats för information
  • Flera olika kanaler
  • Behörighetsstyrt
  • Anpassningsbar


Tag gärna kontakt
om du funderar på en lösning för intranät. Vi berättar gärna mer.