FJÄRRSTÖD

Tekniska lösningar

- Engagemang för kundens bästa

Rationell IT
har under lång period fungerat som IT-partner till kunder runt om i landet. Flertalet av våra konsulter har arbetat i branschen över 10 år. Detta har gett oss en unik kunskap och mycket god erfarenhet från olika system, produkter och lösningar. Vi har genom åren skapat en organisation och ett rationellt sätt att tillgodose våra kunders krav på en god servicenivå med hög kvalitet.

Vår filosofi
är att hjälpa kunderna att ta vara på redan gjorda investeringar inom IT och på bästa sätt nyttja tekniken så långt det går. Man behöver som bekant inte alltid köpa nytt för att få en bra funktion.

Varför välja Rationell IT som Er tekniska partner?
 
Vi erbjuder ett sakkunnigt team med lång erfarenhet från branschen.
 Vi erbjuder mycket god kunskap om Microsoft, Linux, Citrix och VMware.
 Vi arbetar proaktivt och föreslår löpande förebyggande insatser
 Vår vana att arbeta i  miljöer där säkerhet och sekretess är A och O.
 Vi är det ”lilla” företaget med korta besluts- och informationsvägar

Alla medarbetare har dessutom en god social förmåga, en stor samarbetsvilja och ett genuint intresse att finna lösningar för kundens bästa.

Kontakta gärna Torbjörn Persson 0709-519885 eller via epost torbjorn.persson@rationellit.se för att få ytterligare
information om hur våra tekniska tjänster kan hjälpa och stötta just ditt företag.