FJÄRRSTÖD

Fördelar vid extern drift

Fördelarna med extern drift är många, här får du åtta starka argument för att låta Rationell IT ansvara för hela eller delar av er IT-drift. Bland de mätbara fördelarna med extern drift märks minskade kostnader, ökad flexibilitet, säkerhet och tillgänglighet samt mer tid över för att fokusera på kärnverksamheten. Här nedan får du ytterligare ett urval av argument.

 1. Kraftfulla funktioner
Tack vare att vi erbjuder drift åt många företag kan vi ge små företag möjlighet att ta del av samma tjänster och funktioner som de stora företagen.

 2. Säkerhet
Rationell IT sköter kontinuerligt backup och installation av kritiska uppdateringar centralt, vilket bidrar till en mycket hög säkerhetsnivå och ett effektivt skydd mot otillbörliga intrång, virus och spam.

 3. Ekonomi
Genom att endast betala per funktion, användare och månad får ni god kontroll över kostnader och slipper tråkiga överraskningar och dolda kostnader. Ni behöver heller inte binda upp kapital för löpande investeringar i ny teknik. Företag som har gått från intern till extern drift berättar om sänkta kostnader på mellan 15–40 %.

 4. Enkelhet
Betala bara för de funktioner som ni behöver och låt någon annan sköta grovjobbet. Licenshantering, support och löpande uppdateringar sker när det ska utan att ni behöver planera för det innan.

 5. Skalbart och flexibelt
Förändras företagets situation eller marknaden behöver ni inte göra stora investeringar och tekniska ingrepp för att ”hänga med”. Rationell IT kan enkelt ta bort eller lägga till såväl användare som tjänster så att ni alltid betalar för bara det ni använder.

 6. Tillgänglighet
Ni når alltid era tjänster och program, oavsett plats. Har ni exempelvis inte haft möjlighet att nå era dokument eller e-post ute hos kund eller hemma finns alla möjligheter att lösa detta.

 7. Nya möjligheter!
Med mer tid och pengar över kan ni prova nya lösningar och kanske hitta nya sätt att arbeta på. Rationell IT har lång erfarenhet från att hjälpa företag att hitta de smartaste lösningarna och uppläggen för deras unika behov.

 8. Helpdesk
Med en kunnig och insatt supportpersonal är det enkelt och snabbt att få hjälp. Personalen kan, med din tillåtelse, fjärrstyra din dator och instruera dig hur man gör.