FJÄRRSTÖD

Våra lösningar

- Enkelt och rationellt.

Rationell IT erbjuder konsulttjänster inom IT-området med fokus på att skapa effektiva lösningar åt dig som kund. Vi arbetar brett och har stor kunskap inom många områden. Många av oss har varit med sedan 80-talet och erfarenheten är stor både från stora och små uppdrag.

Med vår långa erfarenhet av IT-branschen och från dess olika system och lösningar känner vi att vi kan erbjuda den hjälp du behöver för att din verksamhet och dina IT-funktioner skall utvecklas på bästa sätt.

Vårt mål är att skapa enkla och rationella lösningar där vi utgår från dina redan gjorda investeringar i IT-utrustning. Man kan säga att vi förädlar det du har och behöver något kompletteras, ombesörjer vi även det.

Vi arbetar i huvudsak med:
 Lösningar där teknik och programutveckling samverkar för bästa lösning 
 Affärssystemet Pyramid
 Portalen, ärendehanteringssystem för Rättsmedicinsk verksamhet.
 Drifttjänster i Molnet
 Helpdesk
 Säkerhetslösningar från F-secure

Kontakta gärna Torbjörn Persson på - 0709-51 98 85 eller torbjorn.persson@rationellit.se för ytterligare information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa till att utveckla Ert IT-stöd.