FJÄRRSTÖD

Helpdesk / Datasupport

- Snabb hjälp direkt!

Vi på Rationell IT har sedan 1997 hjälpt kunder med
både telefonsupport och fjärrstöd. Har det krävts tekniker på plats har vi självfallet ordnat detta också. Man kan säga att vi agerar som om vi vore företagets lilla IT-avdelning.
Idag är vår Helpdesk bemannad under kontorstid 07.30 - 17.00 för att hjälpa 
och stötta kunder med att lösa IT-världens många fallgropar och tolka
dess kryptiska meddelanden.

Förebyggande underhåll
Många av våra kunder låter också Helpdesk sköta förebyggande underhåll och planerade driftåtgärder för att på så sätt uppnå en säkrare och stabilare IT-plattform.

Ärendesystem för uppföljning och statistik
Alla ärenden som inkommer registreras i vårt ärendessystem. Här diarieförs alla uppdrag med uppgifter om kontaktpersoner, uppdragstyp, eventuella problemställningar, problemlösning, status, vidtagna åtgärder osv. Uppgifterna samlas i en databas som möjliggör framkörning av all typ av statistik för t.ex. planering och uppföljning.

Kontakta gärna Torbjörn Persson på telefon 013-465 53 70 eller epost torbjorn.persson@rationellit.se för att få ytterligare information om hur vår Helpdesk kan hjälpa och stötta just ditt företag.