FJÄRRSTÖD

Rationell IT

Rationell IT är ett kunskapsföretag som bedriver konsult- och utvecklingsverksamhet inom IT-området. Bolaget grundades 1997 och har huvudkontoret i Linköping med filialkontor i Norrköping och Motala.

Vision
Rationell IT:s vision är att bli kända i regionen för att vara den bästa partnern i IT-frågor. Vi skall bli så bra och heltäckande att vi får förtroende att sköta våra kunders hela IT-verksamhet och så bra att vi blir en eftertraktad arbetsgivare för kompetent personal.

Affärsidé
Genom att erbjuda en komplett bredd av enkla och rationella IT-lösningar så kan vi hjälpa kunden med hela hans IT-verksamhet. Våra tjänster bygger förtroende och skall ge bästa resultatet i långa loppet. Vi skall respektera kunden och utgå från hans behov och situation. 

Filosofi 
Alla kunder – stor som liten – ska bemötas lika. Vi älskar nöjda kunder! Nöjda kunder är så viktiga för oss att vi alltid prioriterar en nöjd kund framför principer och kortsiktig lönsamhet. 

Inom Rationell IT ställer vi upp för varandra! Resultatet av det blir också att vi ställer upp för våra kunder. Vi hjälps åt för kundens bästa.

Våra kunder blir nöjda när vi:
– är lyhörda och respekterar deras åsikter
– håller det vi lovar och genomför arbeten i tid
– ger goda råd och guidar till rationella lösningar
– delar med oss av utvecklings- och förbättringsmöjligheter som vi upptäcker
– presterar lite mer än förväntat.

Till våra kunder säger vi: ”Vi är nöjda när ni är nöjda.”