FJÄRRSTÖD

Miljö

Med hjälp av teknikens resurser och genom ständiga förbättringar, strävar vi efter att minimera vår miljöpåverkan och våra utsläpp av fossila bränslen. Möten genomförs via telefon, information sprids via e-post och vid val av färdmedel väljer vi de miljövänliga alternativen i mån där det är möjligt.

Lagringen sker så långt det är möjligt i digital form och utöver det strävar vi efter att endast använda material som kan återanvändas och källsorteras.

Genom våra tjänster ska vi även motivera våra kunder att välja energisnåla och miljövänliga lösningar. Med våra driftstjänster gör användaren en effektiv besparing av både energi och kostnader.

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001

För Rationell IT är det en självklarhet att följa aktuell lagstiftning, förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet.