FJÄRRSTÖD

Kvalitet

Rationell IT ska med affärsmässighet uppfylla kundernas krav och om möjligt överträffa kundens förväntningar. Med kunden i centrum arbetar vi verksamhetsnära i syfte att få en förståelse och tillgodose varje kunds unika behov, önskemål och förutsättningar.

Inom Rationell IT ska alla arbeta för rätt kvalitet genom att:

  • Prioritera leveranssäkerhet
  • Ständigt förbättra vårt sätt att arbeta genom verksamhetsutveckling
  • Säkerställa att vi har rätt kompetens för att producera och leverera våra produkter och tjänster
  • Vi ska ha tillräckligt med resurser för att klara våra åtaganden


Rationell IT ska sätta kundens krav och förväntningar i centrum genom att:

  • Låta vår verksamhet utmärkas av affärsmässighet och god affärsetik
  • Hålla det vi lovar och genomföra fattade beslut
  • Vara lyhörda för våra kunders krav
  • Ha serviceinriktad personal och hålla en hög servicegrad
  • Bygga vår verksamhet på långsiktighet och förtroende
  • Kontinuerligt, genom enkät, mäta hur vi upplevs av kund

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001