FJÄRRSTÖD

Rationell IT

Företaget, som är ett handelsbolag, grundades 1997 och ägs av 3 separata aktiebolag. Detta är en företagsmodell som är vanlig hos t.ex. advokatbyråer. Fördelarna är bland annat att bolag med flera privata ägare löper mindre risk att splittras eller säljas ut (vanligt då en eller flera nyckelpersoner slutar).
En annan fördel är att samtliga aktiebolag är solidariskt ansvariga för verksamhet och ekonomi i handelsbolaget.
Eventuella frågor runt företagsmodellen kan besvaras av vår revisor Olof Braaf, Deloitte i Linköping (http://www.deloitte.se/).

Partner och underleverantör
Vi har tillsammans många års erfarenhet från IT branschen. Flera av oss har varit med sen PC:n introducerades och nätverksuppkopplingar har varit vår vardag sedan mitten av 80-talet. Vår erfarenhet är samlad från arbete i andra företag såsom Data & Kontorskonsult, WM-data, Hewlett Packard, Ericsson m.fl.

Förutom egna konsulter ser vi det som naturligt att ibland samarbeta med underkontrakterade partners, för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder både bredare och än mer nischad kunskap.
Vi jobbar också i några fall som teknisk partner till andra organisationer där vår roll är att ansvara för den tekniska plattformen och driften. Vi kan således agera totalentreprenör i vissa fall och underleverantör i andra. Detta gäller både stora och små IT-projekt.